hoe werkt het.

Er wordt een proefles gereden om te evalueren wat het begin niveau is van de leerling.

Na de proefles zal er op basis van het begin niveau een advies over het aantal lesuren volgen.

Zodra de rijschool en leerling een overeenkomst hebben worden de eerste lessen gepland.

Er wordt gewerkt met een uitgebreide leskaart waarop alle benodigde onderdelen voor een examen aan bod komen.

Zodra volgens de onderdelen op de leskaart een goede basis is vastgesteld gaan we kijken naar een geschikte datum voor het praktijkexamen.

Zodra de fase richting het Praktijkexamen begint is de leerling verantwoordelijk voor het in orde hebben van de volgende zaken,

. een goedgekeurde gezondheidsverklaring van het cbr (dit kan op www.mijncbr.nl )

. De rijschool gemachtigd om het examen te mogen boeken  hiervoor is het volgende nummer benodigd (4598W8)

. Een geldig theoriecertificaat.